Контакт
Дирекција ФЕСТ-а, Мајке Јевросиме 20, 11000 Београд
Директор Дирекције и 36. ФЕСТ-а: Милош Параментић
Уметнички директор: Мирољуб Вучковић
PRESS служба:
press@fest.org.yu
Контакт: (011) 33-46–946, info@fest.org.yu

1. Име *
2. Мејл*
3.Порука иде за... *
4. Тема поруке*
5. Текст поруке*
 
Програм Фестивала Belgrade 2 Business Дешавања око Фестивала Спонзори - пријатељи који нас прате Прича о Фестивалу Прес секција Како нас контактирати? Покровитељ Фестивала - Скупштина града Београда